ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 Το πρόγραμμα προπονητικής υποστήριξης φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προπόνηση αναπτυξιακών ηλικιών και παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών για νέους αθλητές και τις οικογένειες τους, με στόχο να τους κατευθύνει στα πρώτα και ίσως πιο σημαντικά βήματα της αθλητικής τους καριέρας.

Σκοπός του προγράμματος ο έγκαιρος εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε αθλητή και η καθοδήγησή ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.